tisdag 11 september 2012

Har ni tänkt på hur makalösa vår hjärtan är egentligen?

Tycker det är helt fantastiskt hur våra hjärtan fungerar. Att blodet pumpas runt konstant utan att vi behöver tänka eller göra något mer än att bara leva! Hjärtat är egentligen två seriekopplade cirkulationspumpar med en enorm prestanda och kvalitet. Men de flesta av oss har ett mycket dubbelt förhållningssätt till hjärtat. Hjärtat symboliserar även själva livet och kärleken. En uppfattning som har med en förgången (och oriktig) uppfattning om hjärtats funktion att göra. I Egypten, på faraonernas tid var hjärtat hemvist för förnuft, vilja och känslor. Egenskaper som vi idag härleder till hjärnan. I Bibeln beskrivs hjärtat som själva själen, den invärtes människan; "en människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat" (1 Sam. 16:7). Under antiken hyste människor stor vördnad för hjärtat för att det vidmakthåller livet. Och ända sedan medeltiden är hjärtat direkt förknippat med romantik i kärleksdikten. Än idag har hjärtat en högre dignitet än andra muskler i kroppen. Kärlek, sex, förälskelse, erotik, böjelse, lidelse, passion, samhörighet, åtrå, hjärtevän... I den västerländska kulturen står symbolen för det mesta som har med kärlek att göra. Symbolen kan spåras ända tillbaka till istiden, men vi vet inte säkert vad människorna som då levde i Europa förknippade med hjärtat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar